Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

Luận ánNghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Họ tênBùi Thị Thủy
Chuyên ngànhQuản lý tài nguyên rừng
Ký hiệu kho62 62 02 11
Năm22/2010
Năm kết thúc2015