Nghiên cứu tạo giống Tràm có năng suất cao bằng phương pháp Lai giống.

Luận ánNghiên cứu tạo giống Tràm có năng suất cao bằng phương pháp Lai giống.
Họ tênHoàng Vũ Thơ
Chuyên ngànhDi truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp
Ký hiệu kho62.62.60.05
NămKhóa 18/2006
Năm kết thúc2010