Nghiên cứu sinh khối và năng xuất sơ cấp quần xã mấm trắng (Avicennia alba) tự nhiên ở huyện Cần Giờ TP. HCM.

Luận ánNghiên cứu sinh khối và năng xuất sơ cấp quần xã mấm trắng (Avicennia alba) tự nhiên ở huyện Cần Giờ TP. HCM.
Họ tênViên Ngọc Nam
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămKhóa 13/2001
Năm kết thúc2004