Nghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Trám trắng (Canarium album) bằng phương pháp biến tính.

Luận ánNghiên cứu nâng cao chất lượng gỗ Trám trắng (Canarium album) bằng phương pháp biến tính.
Họ tênTạ Thị Phương Hoa
Chuyên ngànhCông nghệ gỗ, giấy
Ký hiệu kho62.52.24.05
NămKhóa 19/2007
Năm kết thúc2012