Nghiên cứu một số yếu tố của công nghệ sản xuất gỗ block từ gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi)

Luận ánNghiên cứu một số yếu tố của công nghệ sản xuất gỗ block từ gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi)
Họ tênNguyễn Quang Trung
Chuyên ngànhCông nghệ gỗ, giấy
Ký hiệu kho62.52.24.05
NămKhóa 19/2007
Năm kết thúc2012