Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trồng ở Bình Định.

Luận ánNghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng trồng ở Bình Định.
Họ tênNguyễn Đình Thành
Chuyên ngànhBảo vệ rừng
Ký hiệu kho62.62.68.01
NămKhóa 17/2005
Năm kết thúc2009