Nghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna) ở Việt Nam

Luận ánNghiên cứu một số đặc tính sinh học và biện pháp kỹ thuật góp phần phát triển bền vững cây Dó trầm (Aquilaria crassna) ở Việt Nam
Họ tênLê Văn Thành
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62 62 02 05
Năm21/2009
Năm kết thúc2014