Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và biện pháp tạo cây con Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus Kurs) góp phần đề xuất kỹ thuật gây trồng ở Tây Nguyên.

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và biện pháp tạo cây con Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus Kurs) góp phần đề xuất kỹ thuật gây trồng ở Tây Nguyên.
Họ tênHà Thị Mừng
Chuyên ngànhTrồng rừng
Ký hiệu kho4.04.01
NămKhóa 10/1997
Năm kết thúc2004