Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) phục vụ sản xuất gỗ lớn ở vùng trung tâm và Đông Bắc Bộ

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và kỹ thuật trồng rừng Sồi phảng (Lithocarpus fissus (Champ. Ex Benth.) A. Camus) phục vụ sản xuất gỗ lớn ở vùng trung tâm và Đông Bắc Bộ
Họ tênLê Minh Cường
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62620205
Năm2009
Năm kết thúc2016