Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật chọn tạo giống và gây trồng rừng Giổi xanh (Michelia mediocris Dandy) làm cơ sở đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng
Họ tênPhan Văn Thắng
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62 62 02 05
Năm20/2008
Năm kết thúc2014