Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sinh học của rừng Tếch (Techtona grandis Linn.F) ở Kampong Cham và Pursart – Campuchia.

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm lâm sinh học của rừng Tếch (Techtona grandis Linn.F) ở Kampong Cham và Pursart – Campuchia.
Họ tênLy Meng Seang
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho62.62.60.01
NămKhóa 16/2004
Năm kết thúc2010