Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng hỗn loài lá rộng thường xanh ở Hương Sơn – Hà Tĩnh làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục vụ khai thác và nuôi dưỡng rừng.

Luận ánNghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng hỗn loài lá rộng thường xanh ở Hương Sơn – Hà Tĩnh làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục vụ khai thác và nuôi dưỡng rừng.
Họ tênĐào Công Khanh
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho4.04.03
NămKhóa 5/1989
Năm kết thúc1996