Nghiên cứu một số cơ sở khoa học xúc tiến tái sinh tự nhiên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam.

Luận ánNghiên cứu một số cơ sở khoa học xúc tiến tái sinh tự nhiên Keo tai tượng (Acacia mangium) tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam.
Họ tênNguyễn Quang Dương
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho62.62.60.01
NămKhóa 17/2005
Năm kết thúc2009