Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở (Camellia spp) theo hướng lấy quả

Luận ánNghiên cứu một số cơ sở khoa học và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở (Camellia spp) theo hướng lấy quả
Họ tênHoàng Văn Thắng
Chuyên ngànhKỹ thuật lâm sinh
Ký hiệu kho62.62.60.01
NămKhóa 21/2009
Năm kết thúc2012