Nghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng ngập mặn ở vùng đầm phá và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Luận ánNghiên cứu một số cơ sở khoa học trồng rừng ngập mặn ở vùng đầm phá và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
Họ tênPhạm Ngọc Dũng
Chuyên ngànhLâm sinh
Ký hiệu kho62 62 02 05
Năm24/2012
Năm kết thúc2015