Lập biểu sản phẩm và thương phẩm cho rừng Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb) kinh doanh rừng gỗ mỏ vùng Đông Bắc Việt Nam.

Luận ánLập biểu sản phẩm và thương phẩm cho rừng Thông đuôi ngựa (Pinus massoniana Lamb) kinh doanh rừng gỗ mỏ vùng Đông Bắc Việt Nam.
Họ tênVũ Văn Nhâm
Chuyên ngànhQui hoạch
Ký hiệu kho4.04.02
NămNCS hệ không chính quy
Năm kết thúc1989