Góp phần nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền một số chỉ tiêu chủ yếu làm cơ sở cho chọn giống cây Mỡ (Manglietia glauca Blime) tại vùng Vĩnh Phú.

Luận ánGóp phần nghiên cứu đặc điểm biến dị, khả năng di truyền một số chỉ tiêu chủ yếu làm cơ sở cho chọn giống cây Mỡ (Manglietia glauca Blime) tại vùng Vĩnh Phú.
Họ tênHoàng Thanh Lộc
Chuyên ngànhTrồng rừng
Ký hiệu kho4.04.01
NămKhóa 2/1986
Năm kết thúc1994