Điều tra, đánh giá khả năng lưu trữ các bon của rừng Khộp tại Tây Nguyên làm cơ cở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng

Luận ánĐiều tra, đánh giá khả năng lưu trữ các bon của rừng Khộp tại Tây Nguyên làm cơ cở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng
Họ tênVũ Đức Quỳnh
Chuyên ngànhĐiều tra và Quy hoạch rừng
Ký hiệu kho62 62 02 08
Năm23/2011
Năm kết thúc2014