Đánh giá khả năng phòng hộ và giá trị kinh tế của các đai rừng Phi lao (Casuarina equiserifolial) ở ven biển miền Trung nhằm đề xuất một số giải pháp lâm sinh phát huy khả năng phòng hộ và các lợi ích khác của rừng phi lao trong khu vực.

Luận ánĐánh giá khả năng phòng hộ và giá trị kinh tế của các đai rừng Phi lao (Casuarina equiserifolial) ở ven biển miền Trung nhằm đề xuất một số giải pháp lâm sinh phát huy khả năng phòng hộ và các lợi ích khác của rừng phi lao trong khu vực.
Họ tênĐặng Văn Thuyết
Chuyên ngànhLâm học
Ký hiệu kho62.62.60.01
NămKhóa 11/1998
Năm kết thúc2004