Tạp chí KHLN

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ.

– Giấy phép hoạt động báo chí in được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 04/01/2012 theo quyết định số: 04/GP-BTTTT. Số ISSN:1859-0373

– Tôn chỉ mục đích: Trao đổi thông tin trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật lâm nghiệp phục vụ sản xuất, nghiên cứu khoa học và giảng dạy, góp phần cho công tác quản lý ngành Lâm nghiệp, phục vụ tốt hơn Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp và chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững…

– Đối tượng phục vụ: Cán bộ quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp và bạn đọc quan tâm.

– Phạm vi phát hành: Toàn Quốc.

– Thể thức xuất bản:

  • Tên gọi: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp
  • Ngôn ngữ; Tiếng Việt, có tóm tắt tiếng Anh
  • Kỳ hạn xuất bản: 3 tháng/kỳ
  • Khuôn khổ: 21cm x 30cm
  • Số trang: 120
  • Số lượng: 500 bản/kỳ.

– Tổng biên tập: GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Thư ký: TS. Phí Hồng Hải; Hội đồng biên tập gồm 16 nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

• Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp (ISSN 1859-0373) công bố các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan và thông báo khoa học thuộc ngành Lâm nghiệp; chưa đăng ở các ấn phẩm nào khác.
• Bài viết được soạn thảo trên máy tính, sử dụng UNICODE font Times New Roman, trên khổ A4 với định dạng Normal (lề trên, dưới, trái, phải cách 2,54cm hoặc 1 inch), và sắp xếp theo các phần thứ tự như sau:

– TÊN BÀI: Chữ in, font 14 bold;

– TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, font 12 bold, với Footnote là tên cơ quan cho (các) tác giả và địa chỉ tác giả để liên hệ (corresponding author);

– TÓM TẮT: font 10, không quá 350 từ trong một đoạn văn, không xuống hàng. Từ khóa không quá 5 từ, xếp theo thứ tự A-Z;

– ĐẶT VẤN ĐỀ: Font 12;

– VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Font 12;

– KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN: Font 12 (có thể tách riêng KẾT QUẢ và THẢO LUẬN);

– KẾT LUẬN: Font 12;

– TÀI LIỆU THAM KHẢO: Font 10

Phần tóm tắt tiếng Anh ở cuối bài, gồm:

– TÊN BÀI TIẾNG ANH: Chữ in, font 12;

– TÊN TÁC GIẢ: không có dấu, chữ thường, font 12 bolt; Tên cơ quan tiếng anh viết chữ thường, font 10;

– SUMMARY (tiếng Anh): font 10, một đoạn văn không quá 350 từ và không xuống hàng; Keywords (tiếng Anh): không quá 7 từ, xếp theo thứ tự A-Z.

• Một số hướng dẫn cần thiết
1) Cách viết tài liệu tham khảo: Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn (); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu tiên + et al., năm, ví dụ: (Nguyễn Văn A et al., 2013). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa 2 tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al.” bằng cụm từ “và đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn; ví dụ: Nguyễn Văn A và Phạm Văn B (2013), hay Nguyễn Văn A và đồng tác giả (2013). Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A-Z và được trình bày cụ thể như ví dụ sau:

Bài báo:
Cornelius, J. (1994). Heritabilities and additive genetic coefficients of variation in forest trees. Can. J. For. Res. 24(1): 372–378.
Hamilton M., Potts B.M. (2008). Eucalyptus nitens genetic parameters. New Zealand Journal of Forestry Science 38 (2): 102-119.
Bao F.C., Jiang Z.H., Lu X.X., Luo X.Q. and Zhang S.Y. (2001). Differences in wood properties between juvenile and mature wood in 10 species grown in China. Wood Sci. Technol. 35 (5): 362-375.

Sách: Lê Đình Khả (2003). Nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng rừng chủ yếu ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 292 trang
Chương sách: Brown B, Aaron M (2001) The politics of nature. In: Smith J (ed.) The rise of modern genomics. Wiley, New York: 230-257
Thông tin từ trang Web: Cartwright J (2007). Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Ngày đăng: 26 tháng 6 năm 2007

Luận án: Trent JW (1975). Experimental acute renal failure. Dissertation, University of California

2) Hình và bảng: Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,…) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự phải ghi ở dưới hình; tên bảng và thứ tự bảng ghi ở trên bảng.

• Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt hóa thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh. Đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của Nhà nước và quốc tế.
• Bản thảo gửi đăng chỉ cần 1 bản điện tử, không quá 15 trang in. Thông báo khoa học không quá 5 trang in. Tạp chí không nhận đăng các bài không đúng quy định nêu trên.
• Nhóm tác giả được tặng 01 cuốn Tạp chí có bài được đăng.
• Mọi giao dịch xin liên hệ theo địa chỉ: Ban Kế hoạch, Khoa học – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, P. Đức Thắng – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội. Điện thoại: (024) 38362231, (024) 38389721; Fax: (024) 38389722; Email: tapchi@vafs.gov.vn