Dự án TREELINK – Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ của các nước thành viên thuộc tổ chức APAFRI

Dự ánDự án TREELINK – Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ của các nước thành viên thuộc tổ chức APAFRI
Giám đốc dự ánTS.Nguyễn Hoàng Nghĩa
Tài trợ / Hợp tácAPAFRI + TREE LINK
Thời gian triển khai2002-2003
Tổng chi phí (USD)39200
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtTài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ tham gia vào các đề tài nghiên cứu có sự tham gia của người dân