Dự án Hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ

Dự ánDự án Hỗ trợ chuyên ngành Lâm sản ngoài gỗ
Giám đốc dự ánPGS.TS.Triệu Văn Hùng
Tài trợ / Hợp tácChính Phủ HALAN
Thời gian triển khai2003-2008
Tổng chi phí (USD)6750000
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtTăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý và nghiên cứu ở Việt Nam nhằm hỗ trợ sử dụng LSNG bền vững và hài hoà về mặt sinh thái, và đóng góp vào bảo tồn đa dạng sinh học; nâng cao đời sống người dân nghèo sống trong và xung quanh khu vực rừng; và phát