Cải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam

Dự ánCải thiện giống Thông caribê (Pinus caribaea Morelet) để phục vụ trồng rừng trên đất thoái hóa vùng núi phía Bắc Việt Nam
Giám đốc dự ánTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ
Tài trợ / Hợp tácTổ chức hợp tác Rừng Châu Á (AFoCO)
Thời gian triển khai2020-2023
Tổng chi phí (USD)486.000 USD (viện trợ)
Tổng chi phí (VNĐ)11.247.012.000 VND (viện trợ) + 1.689.366.000 VND (đối ứng tiền mặt)
Chi tiết
Địa điểm thực hiện:
Vĩnh Phúc và một số tỉnh phía Bắc.
Mục tiêu của dự án:
Phát triển rừng trồng Thông caribê trên đất thoái hóa vùng đồi núi phía Bắc thông qua tăng cường năng lực sản xuất giống chất lượng cao, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng thâm canh và công nghệ chế biến và bảo quản gỗ Thông caribê phù hợp yêu cầu thị trường góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ.
Các kết quả chính:
(1) Người dân địa phương trong vùng thực hiện dự án là đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ các hoạt động và kết quả của dự án. Người dân sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động trồng mới, chăm sóc cũng như bảo vệ rừng. Tham gia dự án, người dân địa phương sẽ được tham dự các hội thảo, tập huấn tăng cường năng lực, kỹ thuật mà dự án tổ chức; (2) Các tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ninh được tăng cường năng lực thông qua các hoạt động triển khai dự án, các hội thảo, tập huấn, thăm quan, học tập, giám sát và đánh giá dự án; (3) Cán bộ của Trung tâm KHLN Đông Bắc Bộ và các Viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam được tăng cường năng lực thông qua việc tổ chức xây dựng, triển khai, giám sát và đánh giá dự án; (4) Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan ban ngành của tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ninh với các tỉnh bạn và các đối tác nước ngoài, tăng cường sự hợp tác của Tổng cục Lâm nghiệp VN và Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, và tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa Việt Nam với các nước ASEAN thông qua việc triển khai dự án.