Cải thiện diện tích cho một số loài cây chính nhằm nâng cao năng suất rừng và bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam

Dự ánCải thiện diện tích cho một số loài cây chính nhằm nâng cao năng suất rừng và bảo vệ môi trường sinh thái ở Việt Nam
Giám đốc dự ánGS.Vũ Biệt Linh
Tài trợ / Hợp tácSAREC(Thuỵ Điển)
Thời gian triển khai1993-1996
Tổng chi phí (USD)1065000
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtHỗ trợ cho chọn cây trội và XD các khảo nghiệm ở Ba Vì, Đại LẢi, Tam Đảo, Bình Trị Thiên...