Cải thiện công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi

Dự ánCải thiện công nghệ nuôi trồng nấm Linh chi
Giám đốc dự ánTS.Phạm Quang
Tài trợ / Hợp tácFIS
Thời gian triển khai1999-2001
Tổng chi phí (USD)
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtCải thiện các biện pháp kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi. Đề xuất các biện pháp thích hợp