Cải thiện chuỗi giá trị gỗ xẻ rừng trồng Bạch đàn tại Trung Quốc, Việt Nam và Uc: Di truyền và Lâm sinh (FST/199/095)

Dự ánCải thiện chuỗi giá trị gỗ xẻ rừng trồng Bạch đàn tại Trung Quốc, Việt Nam và Uc: Di truyền và Lâm sinh (FST/199/095)
Giám đốc dự ánTT Giống cây rừng, Phòng KT LS
Tài trợ / Hợp tácCục Nông Lâm nghiệp Bang New South Wales (Uc) Hà lan
Thời gian triển khai2005-2009
Tổng chi phí (USD)2032706
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết- Cải thiện chất lượng rừng trồng cung cấp gỗ xẻ áp dụng công nghệ di truyền và các biện pháp lâm sinh