Cải thiện chuỗi giá trị gỗ rừng trồng Bạch đàn bằng các biện pháp giống và kỹ thuật lâm sinh

Dự ánCải thiện chuỗi giá trị gỗ rừng trồng Bạch đàn bằng các biện pháp giống và kỹ thuật lâm sinh
Giám đốc dự ánTS.Hà Huy Thịnh
Tài trợ / Hợp tácACIAR(úc)
Thời gian triển khai2004-2008
Tổng chi phí (USD)2528000
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtĐề xuất giải pháp kỹ thuật lâm sinh và chọn giống nhằm nâng cao chất lượng gỗ xẻ Bạch đàn; Phân tích các tính chất g như tỷ lệ giác lõi, interchecking, uốn tĩnh uốn đứt gãy, co rút, tỉ trọng, độ méo, vi góc sợi gỗ tại Hà Nội và Australia;