Các phương pháp chọn tạo và phát triển giống tiến bộ cho các loài Keo nhiệt đới (FST/2008/007)

Dự ánCác phương pháp chọn tạo và phát triển giống tiến bộ cho các loài Keo nhiệt đới (FST/2008/007)
Giám đốc dự ánTTG
Tài trợ / Hợp tácTrường Đại học Tasmania, Australia, CSIRO Sustainable Ecosystems
Thời gian triển khai2009-2014
Tổng chi phí (USD)
Tổng chi phí (VNĐ)4606
Chi tiết - Chăm sóc, thu thập xử lý số liệu cho các khảo nghiệm Keo lai, Keo tứ bội và vườn giống cây ghép Keo tứ bội, đã xây dựng từ năm 2009, 2010 và 2011 tại Ba Vì, Tuyên Quang, Đông Hà và Bầu Bàng, Bình Dương trong khuôn khổ dự án - Nhân giống, tạo cây con - 10.000 cây con (bằng hạt, cây hom, cây mô và cây ghép) để xây dựng khảo nghiệm và vườn lai giống - Xây dựng vườn vật liệu cho 450 dòng Keo lai mới chọn lọc tại Ba Vì, Hà Nội - Xây dựng tổng cộng: 8ha gồm - 1.5ha Khảo nghiệm loại trừ dòng Keo lai tại Bắc Giang; 1ha Khảo nghiệm Keo lai tại Bầu Bàng; 1ha Khảo nghiệm Keo tứ bội và tam bội tại Bầu Bàng; 2,5ha Khảo nghiệm loại trừ dòng Keo lai tại Đông Hà; 0,5ha Khảo nghiệm Keo tứ bội và tam bội tại Đông Hà; 1ha Khảo nghiệm CFF tại Ba Vì; 0,5ha Khảo nghiệm Keo tứ bội tại Ba Vì - Thu thập mẫu gỗ, mẫu lá và tiến hành các thí nghiệm sinh học phân tử (DNA) cho một số gia đình/dòng Keo tứ bội trong khảo nghiệm Keo tứ bội tại Ba Vì và khảo nghiệm hậu thế Keo tứ bội tại Bầu Bàng, Bình Dương - Chọn lọc cây trội và dẫn các dòng ưu trội của Keo lai và Keo tứ bội trong khảo nghiệm Keo lai chọn lọc sớm 2010, khảo nghiệm Keo tứ bội và khảo nghiệm hậu thế Keo tứ bội tại Ba Vì và Bầu Bàng, Bình Dương - Thu thập hạt lai của các tổ hợp lai Keo tứ bội tại Bầu Bàng, Bình Dương - Nhân giống bằng nuôi cấy mô cho 70 giống đa bội Keo lai, Keo tai tượng, Keo lá liềm để trồng khảo nghiệm/xây dựng vườn vật liệu, tại phòng thí nghiệm Hà Nội, Ba Vì, Đồng Nai - Tiếp tục thực hiện các thí nghiệm nhân giống CFF (Lâm nghiệp gia đình dòng vô tính) tại Ba Vì, Hà Nội - Đào tạo NCS tại Úc: 01 NCS (Nghiêm Quỳnh Chi) đã hoàn thành tại ĐH Tasmania và 01 NCS (Lê Sơn) đang tiếp tục làm đề cương đăng kỳ tại ĐH Tasmania; 01 NCS trong nước (Đỗ Hữu Sơn) đang thực hiện 1 số nội dung của dự án; Lai giống và tạo giống lai giữa Keo tai tượng nhị bội với Keo tai tượng tứ bội tại vườn giống cây ghép ở Bầu Bàng, Bình Dương