Biên soạn và quảng bá kiến thức về bảo tồn một số loài cây gỗ ở Việt Nam

Dự ánBiên soạn và quảng bá kiến thức về bảo tồn một số loài cây gỗ ở Việt Nam
Giám đốc dự ánPGS.TS.Nguyễn Hoàng Nghia
Tài trợ / Hợp tácTBI - ĐH Utrecht Hà Lan
Thời gian triển khai2004-2005
Tổng chi phí (USD)42000
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiết* Thu thập thông tin và nghiên cứu thực địa về khả năng sinh tồn của một số loài cây bị đe dọa ở các vùng sinh thái khác nhau. * Đào tạo 01 tiến sỹ về lĩnh vực biến động quần thể và xây dựng mô hình ma trận quần thể.