Bảo tồn cây thuỷ tùng (Glyptostrobus pensilis)

Dự ánBảo tồn cây thuỷ tùng (Glyptostrobus pensilis)
Giám đốc dự ánTS.Nguyễn Huy Sơn
Tài trợ / Hợp tácIFS (Thuy Điển
Thời gian triển khai2001-2002
Tổng chi phí (USD)7900
Tổng chi phí (VNĐ)
Chi tiếtBảo tồn cây thuỷ tùng (Glyptostrobus pensilis) bảo tồn các cá thể hiện có Thu thập mẫu