KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) Dòng: AA15

Dòng: AA15

Quyết định công nhận số: 3905/QĐ-BNN-KHCN, ngày 11/12/2007

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Quang Thu

Địa chỉ liên hệ: Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc – Từ Liêm – Hà Nội

Những đặc điểm ưu việt:

Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, thân thẳng, chiều cao dưới cành lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa có tầng đất mỏng, nghèo chất dinh dưỡng; năng suất đạt 33,6 m3/ha/năm ở Sông Mây (Đồng Nai). Chống chịu bệnh tốt, không bị bệnh phấn hồng.

Vùng áp dụng: Đông Nam Bộ

– Khả năng cung cấp giống: Cây con và hom giống.

AA15