Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Dòng Q4.50

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+  Chống chịu bệnh: Tốt.

+ Sinh trưởng nhanh tại Thạnh Hóa và Phú Lộc. Tại Thạnh Hóa có hàm lượng tinh dầu 1,71%, tỷ lệ 1,8-cineole 71,86%, tỷ lệ limonene 2,27%. tại Phú Lộc có hàm lượng tinh dầu 1,80%, tỷ lệ 1,8-cineole 66,68%, limonene 3,01%.

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợp Thạnh Hóa, Phú Lộc và nơi có điều kiện tương tự. Khoảng cách trồng 1,5 m x 0,6 m (11.111cây/ha).

– Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

q4.50