Giống Tràm năm gân – Ký hiệu: Dòng Q4.19

– Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012

– Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường

– Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản

Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Những đặc điểm ưu việt:

+  Chống chịu bệnh tốt.

+ Cây 2 tuổi tại Thạnh Hóa có hàm lượng tinh dầu 1,53%, tỷ lệ 1,8-cineole 69,38%, tỷ lệ limone 3,15%. Sau 2 năm có thể thu hoạch lá bằng cách cắt ngang thân ở độ cao 50 cm, sau đó thu hoạch cành chồi hàng năm.     

– Vùng áp dụng: Trồng thích hợp ở miền Bắc và miền Trung, trồng ở miền Nam phải tưới nước. Độ dốc <15o.

– Khả năng cung cấp giống: Cây và hom

tram 5 gan q4.19