Giống Bạch đàn lai – Ký hiệu: UP54

Dòng: UP54

– Quyết định số: 65/QĐ-BNN-LN, ngày 11/01/2013

– Tác giả: Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Mai Trung Kiên, Lê Xuân Tiến, Phạm Xuân Đỉnh.

Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt.

+ Khảo nghiệm đạt năng suất 37-38m3/ha/năm trong khảo nghiệm tại Đông Hà – Quảng Trị.

– Vùng áp dụng: tại Đông Hà – Quảng Trị và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

– Khả năng cung cấp giống: Cây mô/hom

UP54