Giống Bạch đàn lai – Ký hiệu: UC75

Dòng: UC75

– Quyết định số: 3954/QĐ-BNN-LN, ngày 11/12/2008.

-Tác giả: Nguyễn Việt Cường, Lê Đình Khả, Nguyễn Minh Chí, Đỗ Thị Minh Hiển

– Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam, Đông Ngạc-Từ Liêm-Hà Nội.

– Những đặc điểm ưu việt:

+ Chống chịu bệnh tốt

+ Có năng suất đạt 25-30m3/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn đều.

Vùng áp dụng: Vùng Trung tâm

– Khả năng cung cấp giống: Cây hom

UC75

[logo-slider]