Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các phương trình dự báo sinh khối rừng

Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), phối hợp với CIRAD và DIBAF đã thiết lập và khởi động cơ sở dữ liệu toàn cầu về các phương trình dự báo sinh khối rừng phục vụ cho việc tính toán trữ lượng các bon rừng và các hoạt động REDD. Cơ sở dữ liệu này bao gồm các thông tin về các phương trình dự báo sinh khối, các tài liệu hướng dẫn, các bài báo và phần mềm liên quan được tổng hợp ở nhiều quốc gia và châu lục khác nhau. Các thông tin này rất hữu ích cho việc triển khai các nghiên cứu, tính toán về trữ lượng các bon của rừng.

Thông tin về cơ sở dữ liệu truy cập tại: http://www.globallometree.org. Để có thể truy cập, cần phải đăng ký trở thành thành viên của mạng lưới này.

ĐTHT

Tin mới nhất

[logo-slider]