“Nhóm sinh thái” – Phương pháp NC và ứng dụng trong công tác “Điều chế rừng”ở VN, Bùi Đoàn

Tên gốc“Nhóm sinh thái” – Phương pháp NC và ứng dụng trong công tác “Điều chế rừng”ở VN, Bùi Đoàn
Tên tạm dịch
Người nhập liệu
Tác giảBùi Đoàn
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhNhóm sinh thái; Điều tra rừng; Ngưỡng sinh thái; Ô tiêu chuẩn
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, TC
Tóm tắtVới các phương pháp phân tích có thể lập các "nhóm thực vật tạm thời". Nhưng để phân lập chínhthức các "nhóm sinh thái" thì cần phải xác định "ngưỡng sinh thái" các loài xếp trong cùng "nhóm" phải bảo đảm 2 điều kiện; thiếu 1 trong hai điều kiện này không thể xếp cùng nhóm được: 1,Sự xuất hiện cũng như vắng mặt của chúng trong các ô tiêu chuẩn không ảnh hưởng gì đến nhau, nói cách khác, chúng hoàn toàn độc lập với nhau. 2,Các loài trong cùng một nhóm phải có mối tương quan với nhau, hay nói cách khác chúng thường đi với nhau hơn là đứng một mình trong ô tiêu chuẩn