Dendrologija, Shimanjuk,A,P.

Tên gốcDendrologija, Shimanjuk,A,P.
Tên tạm dịchThụ mộc học
Người nhập liệu
Tác giảShimanjuk,A,P.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1974
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhThụ mộc học; Hình thái học; Hiện tượng học; Sinh thái học
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, B5-9
Tóm tắtPhần 1. Những vấn đề chung của thụ mộc học. Sinh thái học cây gỗ, các khái niệm cơ bản các yếutố sinh thái, hoạt động của con người là yếu tố sinh thái. Hiện tượng học, sinh học, sinh thái lâm học của cây gỗ và ý nghĩa kinh tế quốc dân của chúng