A diagnostic survey of shifting cultivation in northern Laos: targrting research toimprove sustainability and productivity, Fujisaka,S.

Tên gốcA diagnostic survey of shifting cultivation in northern Laos: targrting research toimprove sustainability and productivity, Fujisaka,S.
Tên tạm dịchMột cuộc điều tra dự báo về du canh ở Bắc Lào: NC mục tiêu để cải thiện tínhbền vững và năng suất
Người nhập liệu
Tác giảFujisaka,S.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1991
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhĐiều tra dự báo; Du canh; Tiềm năng; Lúa; NLKH
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtHệ sinh thái rừng đã bị thoái hoá do khai thác, đốt rừng và quảng canh lúa. Còn tiềm năng phục hồimôi trường thông qua diễn thế tự nhiên là rất ít. Nông dân không thể chấp nhận chi phí lao động và tiền mặt cao. Cait thiên jđất hoang hoá như là một bước trung gian trước khi đa dạng hoá cây trồng, tiếp nhận công nghệ NLKH và nông nghiệp định canh