A conceptual machine design for mechanical pruning of plantation pines,Wilkes,P.

Tên gốcA conceptual machine design for mechanical pruning of plantation pines,Wilkes,P.
Tên tạm dịchMột thiết kế máy dùng để chặt tỉa thưa thông trồng
Người nhập liệu
Tác giảWilkes,P.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1986
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhThiết kế máy; Chặt tỉa thưa; Thông; Chi phí; Máy chặt tỉa
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtSố lượng máy cần có thể tiến hành tỉa thưa tất cả những cây thông đạt đạt chiều cao qui định ởAustralia wowcs tinhs twf 20-30 chiếc. Việc triển khai thành công loại máy chặt tỉa này có thể làm giảm chi phí chặt tỉa tới 222000 đôla úc/năm hoặc hơn nữa cho Australia, và cho phép chặt tỉa ở các khu vực khác vẫn chưa được chặt tỉa