A compendium of Chinese Bamboo

Tên gốcA compendium of Chinese Bamboo
Tên tạm dịch
Người nhập liệuNTP
Tác giảZhu Shilin Ma Naixun Fu Maoyi.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bảnChina Forestry Publishing House
Ngày xuất bản1993.
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trúTiếng Anh.
Từ khóa chínhBamboo.
Từ khóa phụChinese.
Biên tập viênĐT Hằng.
Ký hiệu kho
Kho lưu trữLv.1982
Tóm tắt