A brief account of professional education and training in agroforestry in China,Shiji,W.

Tên gốcA brief account of professional education and training in agroforestry in China,Shiji,W.
Tên tạm dịchTóm tắt về giáo dục đào tạo NLKH ở Trung Quốc
Người nhập liệu
Tác giảShiji,W.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1990
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhGiáo dục đào tạo; NLKH; Tổng diện tích; Sinh viên; Trang trại
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtLợi ích về NLKH của Trung Quốc thu được từ một thực tế là, chưa đầy 12; tổng diện tích toàn quốclà có rừng. Trong khi đó nhu cầu về gỗ và củi lại tăng lên rất nhanh. Trồng rừng rất tích cực, phần lớn nằm trong các phương thức NLKH. Mặc dù gần đây, đó là chủ đề phổ biến cho các đề tài tốt nghiệp của sinh viên; vẫn có những chương trình đào tạo tích cực từ 3-10 ngày, gồm nghe giảng và thăm quan các khu trình diễn