A Bordered matrix approach to the bioeconomic modeling of agroforestrysystems: Conclusion, Mojtkowski,P,A.

Tên gốcA Bordered matrix approach to the bioeconomic modeling of agroforestrysystems: Conclusion, Mojtkowski,P,A.
Tên tạm dịchMột phwong pháp ma trận được báo trước, để lập mô hình kinh tế sinh học củacác phương thức NLKH: Kết luận
Người nhập liệu
Tác giảMojtkowski,P,A.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1991
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhPhương pháp ma trận; Lập mô hình; Kinh tế sinh học; NLKH
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtMáy tính dựa trên phwong pháp lập mô hình, được giới thiệu ở đây, có thể làm tăng thêm quá trìnhNC, cho phép cán bộ NC làm được nhiều hơn lại tốn ít công hơn. Có thể mất nhiều thời gian và sức lực đẻ nhân đôi kết quả được giới thiệu ở đây. Một số các mô hình mô phỏng cho các phương thức NLKH nhiều tầng, đã được trình bày. Các mô hình này cho thấy những kết quả hấp dẫn về kinh tế