3000 solved problems in biology, Achaum,S.

Tên gốc3000 solved problems in biology, Achaum,S.
Tên tạm dịch3000 đề về sinh học có giải đáp
Người nhập liệu
Tác giảAchaum,S.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1989
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhSinh học
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, A2-29
Tóm tắtKhoa học sinh học. Hoá học của sự sống, các tế bào. Di truyền học phân tử, di truyền, tiến hoá, sựđa dạng của sự sống, lịch sử sự sống: các dạng chính, hình thể và chức năng, các động vật. Hình dạng và chức năng, sinh thái học