30 năm xây dựng và phát triển ngành lâm nghiệp (1961-1960)

Tên gốc30 năm xây dựng và phát triển ngành lâm nghiệp (1961-1960)
Tên tạm dịch
Người nhập liệu
Tác giả
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1991
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhLâm nghiệp; Tài nguyên rừng; trị giá xuất nhập; Thương mại
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, D2-12
Tóm tắtCác chỉ tiêu tổng hợp. Tài nguyên rừng và các hoạt động lâm nghiệp. Diện tích rừng, danh mục cáckhu rừng đặc dụng, kết quả giao rừng và đất rừng...Sử dụng tài nguyên rừng và sản phẩm lâm nghiệp. thương mại. Trị giá xuất, nhập khẩu...Vốn đầu tư, tài sản, tài chính...