25 năm hoạt động của công cụ và cơ giới hoá trồng rừng, Nguyễn Thanh Quế

Tên gốc25 năm hoạt động của công cụ và cơ giới hoá trồng rừng, Nguyễn Thanh Quế
Tên tạm dịch
Người nhập liệu
Tác giảNguyễn Thanh Quế
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1986
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhCông cụ; Cơ giới hoá; Vườn ươm; Giống; Giếng khoan; NLKH
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, TC
Tóm tắtthành tựu KHKT về cơ giới hoá TR: Đã NC cải tiến thiết kế chế tạo hệ thồng phun mưa PML-3Htưới nước trong vườn ươm; khảo nghiệm bơm nước giếng sâu chạy bằng sức gió. NC cải tiến lưỡi khoan máy ES- 35B để khoan hố trồng rừng; chế tạo thành công máy trồng cây TC-1H trồng cây rễ trần và có bầu; thiết kế chế tạo cày ngầm CN-1 và CN-2 phục vụ TR thâm canh theo NLKH. Đã thiết kế và chế tạo một số máy và công cụ: bộ khung khay vận chuyển cây con, lò tách sấy hạt giống cố định và di động, máy làm sạch hạt thông, máy tách hạt mỡ, máy cắt cỏ và phòng chống cháy rừng