2.Problems with the detection and identification of pest insect introductions intoAustralia, with special reference to Queensland: Conclusions, Wylie,F,R.

Tên gốc2.Problems with the detection and identification of pest insect introductions intoAustralia, with special reference to Queensland: Conclusions, Wylie,F,R.
Tên tạm dịch2.Những vấn đề về phát hiện và nhận biết việc du nhập sâu hại vào Australia, vớisự tham khảo đặc biệt cho bang Queensland: Kết luận
Người nhập liệu
Tác giảWylie,F,R.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhDu nhập sâu hại; Nhập nội; Động vật rừng; Tiêu bản
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtNhững yếu tố có thể ảnh hưởng tới việc phát hiện và nhận biết các loài sâu hại nhập nội ở Australia,bao gồm khả năng của đội ngũ cán bộ LN và công nghiệp nhận biết và báo cáo về sự phá hoại của sâu hại, cấp và kiểm tra, hiểu biết của công chúng về vấn đề sâu hại, kiến thức về hệ động vật rừng nguyên thuỷ, có đủ tiêu bản theo phân loại để tham khảo