1,Problems with the detection and identification of exotie plant pathogens offorest trees, Walker,J.

Tên gốc1,Problems with the detection and identification of exotie plant pathogens offorest trees, Walker,J.
Tên tạm dịch1,những vấn đề về phát hiện và nhận biết mầm bệnh lạ của cây rừng
Người nhập liệu
Tác giảWalker,J.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1987
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhMầm bệnh; Cây rừng; Cây bản địa; Chăn nuôi; Nông nghiệp
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtMối quan hệ gắn bó giứa các biện pháp kiểm dịch nông nghiệp, chăn nuôi, LN, cây bản địa và sựcần thiết để phối hợp trong các lĩnh vực đó, đã được nhấn mạnh nhiều. Việc phát hiện ban đầu và sự lan truyền một số bệnh lạ đã được phân tích để chỉ ra những khó khăn có thể tăng lên lúc mới phát hiện thấy dịch và đề xuất chiến dịch diệt trừ. Cần phát triển các kế hoạch ngẫu nhiên chống dịch bệnh. Biện pháp hiệu quả nhất là diệt trừ bằng kiểm dịch