106th session of the council, Cameron,D.M.

Tên gốc106th session of the council, Cameron,D.M.
Tên tạm dịchHội nghị hội đồng lần thứ 106
Người nhập liệu
Tác giảCameron,D.M.
Địa chỉ liên hệ
Các tác giả
Địa chỉ xuất bản0
Ngày xuất bản1994
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trú
Từ khóa chínhHội đồng; Chương trình; Tăng cường; Sâu bệnh hại; Chi phí
Từ khóa phụ
Biên tập viên
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVKHLN, PĐ
Tóm tắtCó 2 chương trình đặc biệt mới sẽ được xây dựng từ tiền cứu trợ: "Tăng cường sản xuất lương thựcở các nước thiếu lương thực thu nhập thấp" và " Hệ thống ngăn cản sâu bệnh hại cây trồng". Tài nguyên dành cho các chương trình Lâm-ngư nghiệp sẽ tăng lên. Các cuộc họp cấp bộ sẽ được tổ chức 2 năm một lần để tổng kết các hoạt động của FAO. FAO sẽ mở rộng chương trình hỗ trợ kỹ thuật với sự giảm bớt chi phí về tổ chức