100 loài cây bản địa

Tên gốc100 loài cây bản địa
Tên tạm dịch
Người nhập liệuNTP
Tác giả
Địa chỉ liên hệ
Các tác giảChương trình 327, Cục Phát triển Lâm nghiệp.
Địa chỉ xuất bảnNxb Nông nghiệp, tp Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản1997.
Người biên tập
Tập
Số lượng
Phụ trúTiếng Việt.
Từ khóa chínhThảm thực vật Tây Nguyên. Cây gỗ Tây Nguyên.
Từ khóa phụCác nhóm gỗ.
Biên tập viênĐT Hằng.
Ký hiệu kho
Kho lưu trữVb.5342/97, VKHLN
Tóm tắtSách cung cấp những thông tin ban đầu về phân bố, sinh thái và giá trị gỗ để định hướng chọn loài cây trồng cho các dự án thuộc chương trình 327 và đồng thời cũng giúp ích cho việc trồng rừng sản xuất gỗ quý, gỗ mọc nhanh, gỗ thương phẩm thuộc đủ tám nhóm gỗ theo phân loại của Bộ Lâm nghiệp cũ vẫn đang sử dụng. Phạm vi điều tra khảo sát các loài cây này là vùng Tây Nguyên. Các loài cây này cũng dễ dàng tìm thấy ở các tỉnh Đông Nam Bộ, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và nhiều loài cũng có ở các tỉnh miền Bắc. <